ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย จังหวัดลำพูน โทร.0-5397-6067    โทรสาร 0-5397-6067 ต่อ 1017

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข่าวสาร

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทาสบชัย

ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/01/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,528
เดือนที่แล้ว
1,427
ปีนี้
14,717
ปีที่แล้ว
5,824
ทั้งหมด
22,796
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ประวัติความเป็นมา

ประวัติของเทศบาลตำบลทาสบชัย
     เทศบาลตำบลทาสบชัย เป็นองค์กรหนึ่งที่มีขอบเขตในการบริหารงานในพื้นที่ของตำบลทาสบเส้า มีรายละเอียด รูปแบบขององค์กรดังต่อไปนี้ชื่อเทศบาลตำบลทาสบชัย เป็นที่มาจากชื่อของตำบล ทาสบเส้า ที่ถูกกำหนดชื่อจากส่วนหนึ่งของภูมิประเทศตำบลทาสบเส้าก็คือ สายน้ำแม่ทา มาบรรจบกับ ลำห้วยแม่เส้า ราษฎรจึงได้กำหนดชื่อพื้นที่ตำบลนี้เป็นตำบลทาสบเส้าตามมาตรา40และมาตรา41 แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 บัญญัติให้จัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล โดยประกาศ จัดตั้งสภาตำบลทาสบเส้าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทาสบเส้า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2542 และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลทาสบชัยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551