ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย จังหวัดลำพูน โทร.0-5397-6067    โทรสาร 0-5397-6067 ต่อ 1017

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข่าวสาร

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทาสบชัย

ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/01/2564
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,528
เดือนที่แล้ว
1,427
ปีนี้
14,717
ปีที่แล้ว
5,824
ทั้งหมด
22,796
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37
นายพนัส แก้วตา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบชัย
053-976067 ต่อ 1002นางสาวแสงจันทร์ ขุนซาง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
053-976067 ต่อ 1010
นางสาวมิ่งขวัญ วัฒนลักษณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
053-976067 ต่อ 1016
นายจรัญ มูลรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
053-976067 ต่อ 1019

นายพนัส แก้วตา
ปลัดเทศบาลตำบลทาสบชัย
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
053-976067 ต่อ 1002
นางสาวภัทราภรณ์ หลวงมั่ง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
053-976067 ต่อ 1026
นายชัชวาลย์ จันทร์หอม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
053-976067 ต่อ 1024