ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย จังหวัดลำพูน โทร.0-5397-6067    โทรสาร 0-5397-6067 ต่อ 1017

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข่าวสาร

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทาสบชัย

ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/01/2564
วันนี้
146
เมื่อวานนี้
296
เดือนนี้
2,480
เดือนที่แล้ว
731
ปีนี้
3,926
ปีที่แล้ว
5,824
ทั้งหมด
12,005
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240

ลำดับรายการวันที่
1หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 256413 พ.ค. 2564
2กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย ประจำปี 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 25653 พ.ค. 2564
3ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25643 พ.ค. 2564
4กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย ประจำปี 2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 256412 ก.พ. 2563
5กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี 256213 ก.พ. 2562
6กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี 256313 ก.พ. 2562
7เรียกประชมุและรายงานการประชุมมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยประชุมสามัญ สมัย 4 ประจำปี พ.ศ.256110 ต.ค. 2561
8เรียกประชุมและรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยประชุมสามัญ สมัย 3 ประจำปี พ.ศ.25611 ส.ค. 2561
9เรียกประชมุและรายงานการประชุมมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยประชุมสามัญ สมัย 2 ประจำปี พ.ศ.256128 มี.ค. 2561
10กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และ กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี 256114 ก.พ. 2561
11เรียกประชมุและรายงานการประชุมมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.25611 ก.พ. 2561

1