ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย จังหวัดลำพูน โทร.0-5397-6067    โทรสาร 0-5397-6067 ต่อ 1017

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข่าวสาร

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทาสบชัย

ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/01/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,528
เดือนที่แล้ว
1,427
ปีนี้
14,717
ปีที่แล้ว
5,824
ทั้งหมด
22,796
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ลำดับรายการวันที่
1หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256516 ธ.ค. 2565
2หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25655 ก.ย. 2565
3หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256512 ส.ค. 2565
4หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256512 เม.ย. 2565
5กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย ประจำปี 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 256617 ก.พ. 2565
6ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย ประจำปี 25654 ก.พ. 2565
7หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25654 ก.พ. 2565
8หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 256413 พ.ค. 2564
9กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย ประจำปี 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 25653 พ.ค. 2564
10ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25643 พ.ค. 2564
11กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย ประจำปี 2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 256412 ก.พ. 2563
12กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี 256213 ก.พ. 2562
13กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี 256313 ก.พ. 2562
14เรียกประชมุและรายงานการประชุมมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยประชุมสามัญ สมัย 4 ประจำปี พ.ศ.256110 ต.ค. 2561
15เรียกประชุมและรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยประชุมสามัญ สมัย 3 ประจำปี พ.ศ.25611 ส.ค. 2561
16เรียกประชมุและรายงานการประชุมมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยประชุมสามัญ สมัย 2 ประจำปี พ.ศ.256128 มี.ค. 2561
17กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และ กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี 256114 ก.พ. 2561
18เรียกประชมุและรายงานการประชุมมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.25611 ก.พ. 2561

1