ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย จังหวัดลำพูน โทร.0-5397-6067    โทรสาร 0-5397-6067 ต่อ 1017

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข่าวสาร

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทาสบชัย

ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/01/2564
วันนี้
146
เมื่อวานนี้
296
เดือนนี้
2,480
เดือนที่แล้ว
731
ปีนี้
3,926
ปีที่แล้ว
5,824
ทั้งหมด
12,005
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240

ลำดับรายการวันที่
1เรื่อง แก้ไข้พิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256626 ม.ค. 2566
2เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทาสบชัย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖3 ม.ค. 2566
3ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรียนและสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25666 ธ.ค. 2565
4เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 256625 พ.ย. 2565
5เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 256625 พ.ย. 2565
6เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้างในเขตเทศบาลตำบลทาสบชัย9 พ.ย. 2565
7เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
8ขยายกำหบดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 256525 ก.พ. 2565
9ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลทาสบชัย24 ม.ค. 2565
10ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.256516 ธ.ค. 2564
11ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดลำพูน เรื่องบัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3ก.)2 ธ.ค. 2564
12ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดลำพูน เรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง2 ธ.ค. 2564
13แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง29 พ.ย. 2564
14การยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งแลูกสร้าง และภาษีป้าย25 ต.ค. 2564
15แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔1 ต.ค. 2564
16การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1 ต.ค. 2564
17แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕1 ต.ค. 2564
18กำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและปลูกสร้าง13 ก.ย. 2564
19อัตราภาษีป้าย24 ก.พ. 2564
20แผ่นพับ 24 ก.พ. 2564

1 2   >>  >|