ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย จังหวัดลำพูน โทร.0-5397-6067    โทรสาร 0-5397-6067 ต่อ 1017

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข่าวสาร

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทาสบชัย

ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/01/2564
วันนี้
146
เมื่อวานนี้
296
เดือนนี้
2,480
เดือนที่แล้ว
731
ปีนี้
3,926
ปีที่แล้ว
5,824
ทั้งหมด
12,005
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240

ลำดับรายการวันที่
1รายงานรายรับ-รายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ 25653 พ.ย. 2565
2 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 25653 พ.ย. 2565
3 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 25653 พ.ย. 2565
4รายงานการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 256422 ส.ค. 2565
5รายงานรายรับ-รายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ 256412 ต.ค. 2564
6รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน6 ก.ค. 2564
7รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน6 ก.ค. 2564
8รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๖๓28 ต.ค. 2563
9รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256328 ต.ค. 2563
10รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.256330 ก.ย. 2563
11รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.256330 ก.ย. 2563
12รายงานผลการตรวจสอบสตง.ประจำปี 256215 พ.ย. 2562
13รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.256230 ก.ย. 2562
14รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256230 ก.ย. 2562
15รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำปีงบประมาณ 256230 ก.ย. 2562

1