ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย จังหวัดลำพูน โทร.0-5397-6067    โทรสาร 0-5397-6067 ต่อ 1017

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข่าวสาร

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทาสบชัย

ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/01/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,528
เดือนที่แล้ว
1,427
ปีนี้
14,717
ปีที่แล้ว
5,824
ทั้งหมด
22,796
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 256531 มี.ค. 2566
2รายงานรายรับ-รายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ 25653 พ.ย. 2565
3 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 25653 พ.ย. 2565
4 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 25653 พ.ย. 2565
5รายงานการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 256422 ส.ค. 2565
6รายงานรายรับ-รายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ 256412 ต.ค. 2564
7รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน6 ก.ค. 2564
8รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน6 ก.ค. 2564
9รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๖๓28 ต.ค. 2563
10รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256328 ต.ค. 2563
11รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.256330 ก.ย. 2563
12รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.256330 ก.ย. 2563
13รายงานผลการตรวจสอบสตง.ประจำปี 256215 พ.ย. 2562
14รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.256230 ก.ย. 2562
15รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256230 ก.ย. 2562
16รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำปีงบประมาณ 256230 ก.ย. 2562

1