ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย จังหวัดลำพูน โทร.0-5397-6067    โทรสาร 0-5397-6067 ต่อ 1017

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข่าวสาร

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทาสบชัย

ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/01/2564
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
46
เดือนที่แล้ว
1,906
ปีนี้
18,370
ปีที่แล้ว
5,824
ทั้งหมด
26,449
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251

ลำดับรายการวันที่
1งานควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.25223 มี.ค. 2564
2การออกใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.25423 มี.ค. 2564
3การออกใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.25423 มี.ค. 2564
4การออกใบรับแจ้งการขุดดินและถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.25433 มี.ค. 2564
5การออกใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 1 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.25353 มี.ค. 2564
6การออกใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.25353 มี.ค. 2564
7การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานบริการีน้ำมัน (ระยะที่ ๑ ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)25 ก.พ. 2564
8การขอต่ออายุใบอนุญาตการดำเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน25 ก.พ. 2564
9การขอต่ออายุใบอนุญาตการดำเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่25 ก.พ. 2564
10การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)25 ก.พ. 2564
11การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)25 ก.พ. 2564
12การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น25 ก.พ. 2564
13การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)25 ก.พ. 2564
14การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น25 ก.พ. 2564
15การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 225 ก.พ. 2564
16การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี25 ก.พ. 2564
17การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี25 ก.พ. 2564
18การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานบริการีน้ำมัน(ระยะที่ ๒ ขั้นตอนออกใบอนุญาต)25 ก.พ. 2564
19การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร25 ก.พ. 2564
20การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร25 ก.พ. 2564

1 2 3 4 5   >>  >|