ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย จังหวัดลำพูน โทร.0-5397-6067    โทรสาร 0-5397-6067 ต่อ 1017

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข่าวสาร

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทาสบชัย

ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/01/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,528
เดือนที่แล้ว
1,427
ปีนี้
14,717
ปีที่แล้ว
5,824
ทั้งหมด
22,796
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ลำดับรายการวันที่
1การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ........3 ก.พ. 2565
2ประกาศเทศบาลตำบลทาสบชัย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาสบชัย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔12 ม.ค. 2565
3กำหนดอายุงานทรัพย์สินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี22 ก.ค. 2562
4แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลทาสบชัย พ.ศ. 25628 ม.ค. 2562
5ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลทาสบชัย8 ม.ค. 2562
6เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ.256217 ต.ค. 2560
7เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ.256112 ธ.ค. 2559

1