ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย จังหวัดลำพูน โทร.0-5397-6067    โทรสาร 0-5397-6067 ต่อ 1017

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข่าวสาร

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทาสบชัย

ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/01/2564
วันนี้
146
เมื่อวานนี้
296
เดือนนี้
2,480
เดือนที่แล้ว
731
ปีนี้
3,926
ปีที่แล้ว
5,824
ทั้งหมด
12,005
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240

ลำดับรายการวันที่
1การรายงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256419 เม.ย. 2565
2การรายงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256330 ก.ย. 2563
3รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พ.ศ.2562 (ปค.5)30 ก.ย. 2562
4รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองคลัง พ.ศ.2562 (ปค.5)30 ก.ย. 2562
5รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองช่าง พ.ศ.2562 (ปค.5)30 ก.ย. 2562
6รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองสวัสดิการสังคม พ.ศ.2562 (ปค.5)30 ก.ย. 2562
7รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 (ปค.5)30 ก.ย. 2562
8รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลทาสบชัย พ.ศ.2562 (ปค.5)30 ก.ย. 2562
9รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักปลัด พ.ศ.2562 (ปค.5)30 ก.ย. 2562
10รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พ.ศ.2562 (ปค.4)30 ก.ย. 2562
11รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของกองคลัง พ.ศ.2562 (ปค.4)30 ก.ย. 2562
12รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของกองช่าง พ.ศ.2562 (ปค.4)30 ก.ย. 2562
13รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของกองสวัสดิการสังคม พ.ศ.2562 (ปค.4)30 ก.ย. 2562
14รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 (ปค.4)30 ก.ย. 2562
15รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลทาสบชัย พ.ศ.2562 (ปค.4)30 ก.ย. 2562
16รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของสำนักปลัด พ.ศ.2562 (ปค.4)30 ก.ย. 2562

1