ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย จังหวัดลำพูน โทร.0-5397-6067    โทรสาร 0-5397-6067 ต่อ 1017

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข่าวสาร

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทาสบชัย

ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/01/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,528
เดือนที่แล้ว
1,427
ปีนี้
14,717
ปีที่แล้ว
5,824
ทั้งหมด
22,796
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน12 เม.ย. 2566
2การรายงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256512 เม.ย. 2566
3การรายงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256419 เม.ย. 2565
4ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกฎบัตรการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลทาสบชัย23 ก.ย. 2564
5การรายงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256330 ก.ย. 2563
6รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พ.ศ.2562 (ปค.5)30 ก.ย. 2562
7รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองคลัง พ.ศ.2562 (ปค.5)30 ก.ย. 2562
8รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองช่าง พ.ศ.2562 (ปค.5)30 ก.ย. 2562
9รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองสวัสดิการสังคม พ.ศ.2562 (ปค.5)30 ก.ย. 2562
10รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 (ปค.5)30 ก.ย. 2562
11รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลทาสบชัย พ.ศ.2562 (ปค.5)30 ก.ย. 2562
12รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักปลัด พ.ศ.2562 (ปค.5)30 ก.ย. 2562
13รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พ.ศ.2562 (ปค.4)30 ก.ย. 2562
14รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของกองคลัง พ.ศ.2562 (ปค.4)30 ก.ย. 2562
15รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของกองช่าง พ.ศ.2562 (ปค.4)30 ก.ย. 2562
16รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของกองสวัสดิการสังคม พ.ศ.2562 (ปค.4)30 ก.ย. 2562
17รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 (ปค.4)30 ก.ย. 2562
18รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลทาสบชัย พ.ศ.2562 (ปค.4)30 ก.ย. 2562
19รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของสำนักปลัด พ.ศ.2562 (ปค.4)30 ก.ย. 2562

1