ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย จังหวัดลำพูน โทร.0-5397-6067    โทรสาร 0-5397-6067 ต่อ 1017

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข่าวสาร

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทาสบชัย

ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/01/2564
วันนี้
147
เมื่อวานนี้
296
เดือนนี้
2,480
เดือนที่แล้ว
731
ปีนี้
3,926
ปีที่แล้ว
5,824
ทั้งหมด
12,005
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240

1
พิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566 นายสมศักดิ์ กิติ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบชัยพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายพนัส แก้วตา ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกองทุกกอง ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
ศาลากลางจังหวัดลำพูน(หลังเก่า) โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี

20 มีนาคม 2566

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา เทศบาลตำบลทาสบชัย นำโดยนายสมศักดิ์ กิติ นายกเทศมนตรีตำบล
ทาสบชัยพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบชัยได้ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยเก็บขยะบริเวณทางหลวงหมายเลข 11 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

17 มีนาคม 2566

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 ,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2566 นายสมศักดิ์ กิติ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบชัย ได้มอบหมายให้
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกสำรวจและรับลงทะเบียนสุนัขและแมว ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลทาสบชัยตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสัตว์เลี้ยง และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่อไป สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสุนัขและแมว สามารถเข้ามาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบชัย ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566
20 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2566"             ,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลทาสบชัย ดำเนิน "โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน
ประจำปีงบประมาณ 2566" นายสมศักดิ์ กิติ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบชัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2566" โดยมีนายอ้าย น้อยยะ นางจารุนันท์ ปละอุด รองนายกเทศมนตรี นางศิราณี ปละอุด เลขานุการนายกเทศมนตรี นายพนัส แก้วตา ปลัดเทศบาลตำบลทาสบชัย เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเกิดหมอกควันในพื้นที่ ประชาชนมีความรู้ด้านทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า และตระหนักถึงปัญหาไฟป่าที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสามารถจัดทำแนวป้องกันไฟป่าได้อย่างถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านและสภาพแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือวิทยากรจากสถานีควบคุมไฟป่าผาเมือง มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบชัย

13 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบชัย ครั้งที่ 1/2566,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา เทศบาลตำบลทาสบชัย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบชัย ครั้งที่ 1/2566 เพื่อปรึกษาหารือและร่วมในการประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชน
ประจำปี 2566 และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงาน/โครงการเสนอเข้ารับการพิจารณาจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบชัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบชัย
09 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 และได้ดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลทาสบชัยใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy),เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา เทศบาลตำบลทาสบชัยได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 และได้ดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลทาสบชัยใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย

08 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมศักดิ์ กิติ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบชัยพร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล นายพนัส แก้วตา ปลัดเทศบาลตำบลทาสบชัยพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลทาสบชัยร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ณ บริเวณอ่างแม่เส้า ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน หมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566

05 มกราคม 2566

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทาสบชัย ครั้งที่ 1/2566,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นาย นายสมศักดิ์ กิติ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบชัย เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทาสบชัย ครั้งที่ 1/2566 จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทาสบชัย ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบชัย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย โดยมีนายอ้าย น้อยยะ รองนายกเทศมนตรีคนที่ 1 และนางจารุนันท์ ปละอุด รองนายเทศมนตรีคนที่ 2 เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล
ทาสบชัย

22 ธันวาคม 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา เทศบาลตำบลทาสบชัยได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย

21 ธันวาคม 2565

โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบชัย ประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

วันอังคาร 13 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 นาฬิกา เทศบาลตำบลทาสบชัย ได้จัดอบรบโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบชัย ประจำปี 2566 โดยมี
นายสมศักดิ์ กิติ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบชัย เป็นประธานในการเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีการรับฟังการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาติ เพื่อสร้างอาชีพในชุมชน 
โดย พัฒนากรประจำตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ณ ห้องประชุม คาระวี รีสอร์ต อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

13 ธันวาคม 2565

รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 ในระดับ A ,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 นายสมศักดิ์ กิติ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบชัย มอบหมายให้ นาย พนัส แก้วตา ปลัดเทศบาลตำบลทาสบชัย เป็นตัวแทนเพื่อรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 ในระดับ A และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2566  ทั้งนี้ทางจังหวัดลำพูนได้แสดงเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน
09 ธันวาคม 2565

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์อำเภอแม่ทา,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 นายสมศักดิ์ กิติ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบชัยพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและนายพนัส แก้วตา ปลัดเทศบาลตำบลทาสบชัย พร้อมพนักงานเทศบาลได้เข้าร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์อำเภอแม่ทาในพิธีเปิด โดยมี
นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธีเปิด และได้ร่วมแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง ณ บริเวณด้านหน้า
สถานีตำตรวจภูธรอำเภอแมาทา

07 ธันวาคม 2565

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 7.30 นาฬิกา นายสมศักดิ์ กิติ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบชัย นายอ้าย น้อยยะ นางจารุนันท์ ปละอุด รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบชัย และนายพนัส แก้วตา ปลัดเทศบาลตำบลทาสบชัย พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลทาสบชัย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนโดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี

05 ธันวาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบชัย,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบชัย คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบชัย ร่วมประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และร่วมหารือถึงแนวทางการประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
ทาสบชัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนายประสิทธิ์ มูลวงศ์ ประธานคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวแสงจันทร์ ขุนซาง กรรมการและเลขานุการเป็นประธานในการประชุมแทน

25 พฤศจิกายน 2565

ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำประปา หมู่ 14 บ้านสบสะป้วด ตำบล ทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 นาฬิกา นายสมศักดิ์ กิติ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบชัย นางจารุนันท์ ปละอุด รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบชัย พร้อมด้วย นายพนัส แก้วตา ปลัดเทศบาลตำบลทาสบชัย และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลทาสบชัย ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำประปา หมู่ 14 บ้านสบสะป้วด ตำบล ทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านต่อไป

22 พฤศจิกายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (115 รายการ)