ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย จังหวัดลำพูน โทร.0-5397-6067    โทรสาร 0-5397-6067 ต่อ 1017

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข่าวสาร

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทาสบชัย

ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/01/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,528
เดือนที่แล้ว
1,427
ปีนี้
14,717
ปีที่แล้ว
5,824
ทั้งหมด
22,796
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

1
ออกดับไฟไหม้หญ้าข้างถนนบริเวณ หมู่ที่ ๕ ,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

การรับแจ้งเหตุ (แบบคำร้องทั่วไปหรือโทรศัพท์)

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ชื่อ – สกุล  ผู้แจ้งเหตุ ที่อยู่ปัจจุบัน

 ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จาก สภ.แม่ทา

เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง

นายณัฐดนัย  จอมแปง

ผู้ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

28 กุมภาพันธ์ 2564

ออกดับไฟไหม้หญ้า หมู่ที่ ๑๒ ร่วมกับอำเภอแม่ทา,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

การรับแจ้งเหตุ (แบบคำร้องทั่วไปหรือโทรศัพท์)

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๕๐ น.

ชื่อ – สกุล  ผู้แจ้งเหตุ ที่อยู่ปัจจุบัน

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จาก สภ.แม่ทา

เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง

นายวิทยา  รอดเกตุ

ผู้ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

27 กุมภาพันธ์ 2564

ออกรับคนไข้ติดเตียงมีอาการเป็นไข้ส่งโรงพยาบาลแม่ทา,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

การรับแจ้งเหตุ (แบบคำร้องทั่วไปหรือโทรศัพท์)

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๐ น.

ชื่อ – สกุล  ผู้แจ้งเหตุ ที่อยู่ปัจจุบัน

ได้รับคำร้องทั่วไปจากประชาชน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง

นายณัฐพล  เกตุแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

25 กุมภาพันธ์ 2564

นำรถดับเพลิงออกเหตุไฟไหม้บ้านประชาชนหมู่ที่ ๑๒ ,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

การรับแจ้งเหตุ (แบบคำร้องทั่วไปหรือโทรศัพท์)

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๑.๒๐ น.

ชื่อ – สกุล  ผู้แจ้งเหตุ ที่อยู่ปัจจุบัน

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จาก ประชาชน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง

นายภานุพงค์  แสนกาศ

ผู้ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

23 กุมภาพันธ์ 2564

ออกรับคนไข้ติดเตียงมีอาการเป็นไข้ส่งโรงพยาบาลแม่ทา,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

การรับแจ้งเหตุ (แบบคำร้องทั่วไปหรือโทรศัพท์)

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๒.๓๐ น.

ชื่อ – สกุล  ผู้แจ้งเหตุ ที่อยู่ปัจจุบัน

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จาก ประชาชน หมู่ที่ ๑๐  ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง

นายณัฐพล  เกตุแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

21 กุมภาพันธ์ 2564

ออกรับคนไข้เป็นลมไม่ได้สติ หมู่ที่ ๓ ส่งโรงพยาบาลแม่ทา,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

การรับแจ้งเหตุ (แบบคำร้องทั่วไปหรือโทรศัพท์)

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๕๐ น.

ชื่อ – สกุล  ผู้แจ้งเหตุ ที่อยู่ปัจจุบัน

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จาก โรงพยาบาลแม่ทา

เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง

นายวิทยา  รอดเกตุ

ผู้ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

18 กุมภาพันธ์ 2564

ขอรับคนไข้ผ่าตัดที่เอวจากโรงพยาบาลส่งบ้านหมู่ที่ ๑๒,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

การรับแจ้งเหตุ (แบบคำร้องทั่วไปหรือโทรศัพท์)

แบบคำร้องทั่วไป

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ชื่อ – สกุล  ผู้แจ้งเหตุ ที่อยู่ปัจจุบัน

ได้รับคำร้องทั่วไปจากนางเกษร ประธานราษฎร์

หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง

นายกฤชเมฐาสิทธิ์  ปรีชา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ทต.ทาสบชัย

16 กุมภาพันธ์ 2564

ออกเหตุรถยนต์ชนท้ายกันบริเวณหน้าวิทยาลัยเกษตรไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

การรับแจ้งเหตุ (แบบคำร้องทั่วไปหรือโทรศัพท์)

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๒.๓๐ น.

ชื่อ – สกุล  ผู้แจ้งเหตุ ที่อยู่ปัจจุบัน

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จาก สภ.แม่ทา

เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง

นายวิทยา  รอดเกตุ

ผู้ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

15 กุมภาพันธ์ 2564

ขอรับตัวนายหล้า ใจสูงผู้ป่วยติดเตียงจากโรงพยาบาลส่งบ้าน หมู่ที่ ๑๖,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

การรับแจ้งเหตุ (แบบคำร้องทั่วไปหรือโทรศัพท์)

แบบคำร้องทั่วไป

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๕๐ น.

ชื่อ – สกุล  ผู้แจ้งเหตุ ที่อยู่ปัจจุบัน

ได้รับคำร้องทั่วไป จากนางสีลา ใจสูง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง

นายกฤชเมฐาสิทธิ์  ปรีชา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ทต.ทาสบชัย

15 กุมภาพันธ์ 2564

ออกเหตุไฟให้ป่าหญ้าบริเวณบ้านดอยแก้ว จึงนำรถดับเพลิงเข้าทำการดับไฟ,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

การรับแจ้งเหตุ (แบบคำร้องทั่วไปหรือโทรศัพท์)

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๒๐ น.

ชื่อ – สกุล  ผู้แจ้งเหตุ ที่อยู่ปัจจุบัน

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จาก สภ.แม่ทา

เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง

นายณัฐดนัย  จอมแปง

ผู้ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

14 กุมภาพันธ์ 2564

ออกรับคนไข้มีติดเตียงตรวจแผลกดทับ ส่งโรงพยาบาลแม่ทา,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

การรับแจ้งเหตุ (แบบคำร้องทั่วไปหรือโทรศัพท์)

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์  

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ชื่อ – สกุล  ผู้แจ้งเหตุ ที่อยู่ปัจจุบัน

ได้รับแจ้งจากประชาชน

หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง

นายวิทยา   รอดเกตุ ผู้ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

09 กุมภาพันธ์ 2564

ออกรับคนไข้ รถจักรยานยนต์ล้มเอง บาดเจ็บ ๒ ราย จึงปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่ทา,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

การรับแจ้งเหตุ (แบบคำร้องทั่วไปหรือโทรศัพท์)

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๕๓ น.

ชื่อ – สกุล  ผู้แจ้งเหตุ ที่อยู่ปัจจุบัน

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากโรงพยาบาลแม่ทา

เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง

นายภานุพงค์  แสนกาศ ผู้ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

07 กุมภาพันธ์ 2564

ออกรับคนไข้มีอาการเวียนศรีษะและอาเจียร จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่ทา,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

การรับแจ้งเหตุ (แบบคำร้องทั่วไปหรือโทรศัพท์)

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๒๒.๒๐ น.

ชื่อ – สกุล  ผู้แจ้งเหตุ ที่อยู่ปัจจุบัน

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากนางสมพร ดวงสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง

นายชาญชัย  ปันทะเส้า ผู้ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

06 กุมภาพันธ์ 2564

ได้รับแจ้งมีคนไข้อาการปวดท้อง จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่ทา,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

การรับแจ้งเหตุ (แบบคำร้องทั่วไปหรือโทรศัพท์)

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๓๕ น.

ชื่อ – สกุล  ผู้แจ้งเหตุ ที่อยู่ปัจจุบัน

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากประชาชน หมู่ที่ ๖ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง

นายวิทยา   รอดเกตุ ผู้ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

05 กุมภาพันธ์ 2564

รับแจ้งมีคนไข้ มีอาการปวดต้นคอรุนแรง จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่ทา,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

การรับแจ้งเหตุ (แบบคำร้องทั่วไปหรือโทรศัพท์)

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์  

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๔๐ น.

ชื่อ – สกุล  ผู้แจ้งเหตุ ที่อยู่ปัจจุบัน

ได้รับแจ้งจากประชาชน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง

นายวิทยา   รอดเกตุ ผู้ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

04 กุมภาพันธ์ 2564

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (60 รายการ)