ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย จังหวัดลำพูน โทร.0-5397-6067    โทรสาร 0-5397-6067 ต่อ 1017

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข่าวสาร

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทาสบชัย

ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/01/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,528
เดือนที่แล้ว
1,427
ปีนี้
14,717
ปีที่แล้ว
5,824
ทั้งหมด
22,796
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

1
เอกสารเผยแพร่คู่มือการดำเนินคดีปกครอง,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

ศาลปกครองเผยแพร่คู่มือดำเนินคดีปกครอง ซึ่งมีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับคดีปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครอง และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สิทธิทางศาล โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตาม คิวอาร์โค้ด

18 กันยายน 2566

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลทาสบชัย พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th
09 สิงหาคม 2566

แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องฉลาก,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแจ้งว่าคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ได้ออกประกาศ เรื่อง ให้หม้ออบลมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

04 กรกฎาคม 2566

วันต่อต้านยาเสพติดโลก,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ขอรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมีความรุนแรงมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดได้ง่าย สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด

26 มิถุนายน 2566

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th
31 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียน นิสิต นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th
30 มีนาคม 2566

ประกาศ รับสมัคร นักเรียน นิสิต นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th
17 มีนาคม 2566

เรื่อง ประกาศราคากลางพัสดุครุภัณฑ์ที่จำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th
14 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก( EIT) เข้าตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

เศบาลตำบลทาสบชัย ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มาติดต่อขอรับบริการกับเทศบาลตำบลทาสบชัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment :EIT)  เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทาสบชัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
-ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) แสกน QR Code ตามภาพด้านล่าง 

09 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์เปิดใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue),เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th
Traffy Fondue (ทราฟฟี่ฟองดูว์ สามารถช่วยหน่วยงานบริการจัดการปัญหาได้ทันท่วงที พร้อมแสดงข้อมูลรายละเอียดของปัญหา ภาพหน้างาน และพิกัดตำแหน่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
ท่านสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ออนไลน์ ทราฟฟี่ ฟองดูว์ มายังเทศบาลตำบลทาสบชัย โดยตรงเพียงท่านดำเนินการดังนี้…
1. เพิ่มเพื่อนในไลน์ Line กดค้นหา @traffyfondue หรือสแกนคิวอาร์โค๊ดในภาพ
2. แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ พร้อมพิกัดที่ชัดเจน และภาพถ่าย  (จุดสังเกตเป็นต้น)
3. ติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาของเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวได้…
12 ธันวาคม 2565

เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ 2566,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th
07 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชือแม่ค้าที่ค้าขายบนที่แขวงทางหลวง(กาดดอยแก้ว),เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th
18 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตเทศบาลตำบลทาสบชัย,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th
10 ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมกีฬาในเขตเทศบาลตำบลทาสบชัย,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th
10 ตุลาคม 2565

เรื่อง ​ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทาสบชัย(บ้านสบสะป้วด),เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th
ประกาศ​เทศบาลตำบลทาสบชัย
เรื่อง ​ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทาสบชัย กรณีพิเศษเนื่องจากการแพร่ระบาดของ โรคมือ เท้า ปาก 
24 สิงหาคม 2565

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (64 รายการ)