ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย จังหวัดลำพูน โทร.0-5397-6067    โทรสาร 0-5397-6067 ต่อ 1017

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข่าวสาร

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทาสบชัย

ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/01/2564
วันนี้
146
เมื่อวานนี้
296
เดือนนี้
2,480
เดือนที่แล้ว
731
ปีนี้
3,926
ปีที่แล้ว
5,824
ทั้งหมด
12,005
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240

1
ประกาศ รับสมัคร นักเรียน นิสิต นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th
17 มีนาคม 2566

เรื่อง ประกาศราคากลางพัสดุครุภัณฑ์ที่จำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th
14 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก( EIT) เข้าตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

เศบาลตำบลทาสบชัย ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มาติดต่อขอรับบริการกับเทศบาลตำบลทาสบชัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment :EIT)  เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทาสบชัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
-ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) แสกน QR Code ตามภาพด้านล่าง 

09 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์เปิดใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue),เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th
Traffy Fondue (ทราฟฟี่ฟองดูว์ สามารถช่วยหน่วยงานบริการจัดการปัญหาได้ทันท่วงที พร้อมแสดงข้อมูลรายละเอียดของปัญหา ภาพหน้างาน และพิกัดตำแหน่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
ท่านสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ออนไลน์ ทราฟฟี่ ฟองดูว์ มายังเทศบาลตำบลทาสบชัย โดยตรงเพียงท่านดำเนินการดังนี้…
1. เพิ่มเพื่อนในไลน์ Line กดค้นหา @traffyfondue หรือสแกนคิวอาร์โค๊ดในภาพ
2. แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ พร้อมพิกัดที่ชัดเจน และภาพถ่าย  (จุดสังเกตเป็นต้น)
3. ติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาของเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวได้…
12 ธันวาคม 2565

เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ 2566,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th
07 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชือแม่ค้าที่ค้าขายบนที่แขวงทางหลวง(กาดดอยแก้ว),เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th
18 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง ​ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทาสบชัย(บ้านสบสะป้วด),เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th
ประกาศ​เทศบาลตำบลทาสบชัย
เรื่อง ​ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทาสบชัย กรณีพิเศษเนื่องจากการแพร่ระบาดของ โรคมือ เท้า ปาก 
24 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์งาน มหกรรมไกล่เกลี่ย หนี้สินครัวเรือน และยุติธรมพบประชาชน,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน จัดงาน  มหกรรมไกล่เกลี่่ย
หนี้สินครัวเรือน และยุติธรมพบประชาชน ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องไกล่เกลี่ยหนี้สิน เจราจาลดดอกเบี้ย ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้แก่กลุ่มลูกค้าสถาบันการเงินและลูกหนี้ต่างๆเช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้รายย่อย หนี้ครัวเรือน
หนี้เกษตรกร หนี้ SMEs และหนี้กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น 

10 มิถุนายน 2565

เรื่อง การบังคับใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคค พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th
31 พฤษภาคม 2565

เรื่อง เผยแพร่องค์ความรู้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงโทษ พิษภัยเนื่องในวัน วันงดสูบบุหรี่โลก 2565,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2565 “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้ทุกๆ ประเทศ จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงโทษ พิษภัย ผลกระทบและความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และ ส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการลด ละ เลิกบุหรี่

31 พฤษภาคม 2565

เรื่อง รณรงค์กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

เทศบาลตำบลทาสบชัย ประชาสัมพันธ์รณรงค์กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี

27 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th
เทศบาลตำบลทาสบชัย ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2565
 
 
 
 
11 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ​ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทาสบชัย,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th
ประกาศ​เทศบาลตำบลทาสบชัย
เรื่อง ​ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทาสบชัย กรณีพิเศษเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (COVID - ๑๙)
05 เมษายน 2565

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบชัย บ้านสบสะป้วด ประจำปีการศึกษา 2565,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

ทางเทศบาลตำบลทาสบชัยได้มีการรับสมัครเด็กเล็กอายุ ๒-๓ ปีโดยมีการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบชัย บ้านสบสะป้วด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดตามหลักเกณท์เงือนไขการรับสมัครดังต่อไปนี้

01 เมษายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลทาสบชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน นิสิต นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน หรือวันหยุดราชการ,เทศบาลตำบลทาสบชัย,tarsobchai.go.th

ตามที่ เทศบาลตำบลทาสบชัยได้ประกาศรับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษาทำงานในช่วงปิด
ภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน หรือนักศึกษา มีงานทำในช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงว่างจาก
การเรียน และได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริง รู้จักความอดทน มีระเบียบวินัย ได้เรียนรู้
ทักษะการประกอบอาชีพ จึงได้คัดเลือกนักเรียน นิสิต นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน นิสิต นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน
หรือวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้

31 มีนาคม 2565

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (56 รายการ)