ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย จังหวัดลำพูน โทร.0-5397-6067    โทรสาร 0-5397-6067 ต่อ 1017

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข่าวสาร

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทาสบชัย

ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/01/2564
วันนี้
146
เมื่อวานนี้
296
เดือนนี้
2,480
เดือนที่แล้ว
731
ปีนี้
3,926
ปีที่แล้ว
5,824
ทั้งหมด
12,005
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240

ประชาสัมพันธ์งาน มหกรรมไกล่เกลี่ย หนี้สินครัวเรือน และยุติธรมพบประชาชน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน จัดงาน  มหกรรมไกล่เกลี่่ย
หนี้สินครัวเรือน และยุติธรมพบประชาชน ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องไกล่เกลี่ยหนี้สิน เจราจาลดดอกเบี้ย ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้แก่กลุ่มลูกค้าสถาบันการเงินและลูกหนี้ต่างๆเช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้รายย่อย หนี้ครัวเรือน
หนี้เกษตรกร หนี้ SMEs และหนี้กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น 


 
10 มิถุนายน 2565